Zmiana organizacji ruchu

[22.11.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy- Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko ( bez węzła) - do węzła Aleksandrowo ( z węzłem) o długości około 22,4 km. 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 25.11.2022  planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Planowane funkcjonowanie organizacji w godzinach 8:00-17:00 na TG 16+400 - 20+000 JL wg rysunku 3.1.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !