Zmiana organizacji ruchu

[21.11.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy- Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km:

- Obiekt: Droga ekspresowa S5 - Stała organizacja ruchu, sekcja C, km 17+500 - 22+239,

- Obiekt: Droga Ekspresowa S5, Stała Organizacja Ruchu - sekcja B, km od 4+400 - 17+500, 

Rozpoczęcie procedury wprowadzania obu organizacji planowane jest na godzinę 10.00 w dniu 28.11.2022r.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !