Tymczasowa organizacji ruchu

[13.12.2022 r.] W dniach 14-15.12.2022 roku, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz- granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.

Tymczasowa organizacja ruchu.

Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: Organizacja wprowadzona zostanie na potrzeby korekty w montażu barier w pasie dzielącym w km 26+100- 26+500 JP..

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !