Zmiana organizacji ruchu

[13.12.2022 r.] W dniu 21.12.2022 roku, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o nazwie: „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części:

Część 2 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.

Obiekt: • Droga Ekspresowa S5, Stała Organizacja Ruchu - sekcja A, km od 0+000 - 4+400",  w zakresie trasy głównej, węzłów drogowych (ronda + odcinki między rondami) z wyłączeniem MOP'ów, drogi dojazdowe nadal będą funkcjonować zgodnie z tymczasową organizacją ruchu,

• Droga Ekspresowa S5, Stała Organizacja Ruchu - sekcja B, km od 4+400 - 17+500",  w zakresie trasy głównej, węzłów drogowych (ronda + odcinki między rondami), drogi dojazdowe nadal będą funkcjonować zgodnie z tymczasową organizacją ruchu,

• Droga ekspresowa S5 - Stała organizacja ruchu, sekcja C, km 17+500 - 22+239", przywrócenie SOR w zakresie trasy głównej, węzłów drogowych (ronda + odcinki między rondami), drogi dojazdowe nadal będą funkcjonować zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.

Rozpoczęcie procedury wprowadzania organizacji planowane jest na godzinę 10.00.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !