Zmiana organizacji ruchu

[15.12.2022 r.] W dniu 22.12.2022 roku, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz- granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła)- do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.

Obiekt: Węzeł Bydgoszcz Północ - budowa DDlb"-etap V.

Rozpoczęcie procedury wprowadzania organizacji planowane jest na godzinę 10.00.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !