Zmiana organizacji ruchu

[16.12.2022 r.] W dniu 23.11.2022 roku, o godzinie 10.00 zostanie odwołana organizacja ruchu wprowadzona wg projektu o nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła)- do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.

Tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięcie DD15

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !