Zmiana organizacji ruchu

[04.11.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 Wykonawca prac na odc. 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniach 05-06.11.2020, w godz. 08:00 – 16:00 planuje wprowadzić czasową organizację ruchu, polegającą na zwężeniu jezdni.

Organizacja ruchu wprowadzona zostanie w km. DK5 7+300 do 8+200 (Gruczno) na potrzeby wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, która planowo ma zacząć funkcjonować od 09.11.20202 r.

W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem.