ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

[09.01.2023 r.] W dniu 10.01.2023 roku, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa organizacja ruchu.  Tymczasowa organizacja ruchu. Organizacja wprowadzona zostanie w zakresie rysunku 4.3 w km 4+400 JP (kilometraż globalny 28+000), na potrzeby montażu barier pod wagi preselekcyjne w godzinach 12:00-18:00

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !