Zmiana organizacji ruchu

[07.11.2020 r.] Przed nami kolejna zmiana rganizacji ruchu przy budowie drogi ekspresowej S-5, która zostanie wprowadzona w poniedziałek, 9 listopada, od godz. 10:00.

W okolicach miejscowości Gruczno (km DK5 7+300-8+500), od środy (04.11) wdrażane są kolejne elementy przedmiotowej organizacji ruchu, które mają zakończyć się w poniedziałek około godziny 10:00 odbiorem kompletnej organizacji ruchu. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu polega na zwężeniu istniejącej szerokości jezdni z 12 m do 8 m, zlikwidowaniu lewoskrętu w drogę wojewódzką DW245 oraz pasa wyprzedzania w zakresie objętym projektem. Zmiana organizacji ruchu umożliwi częściową rozbiórkę nasypu drogi krajowej na tym odcinku i budowę lewej jezdni S5. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo (bez zmian w stosunku do obecnej organizacji ruchu) po pasach o szerokości 3,5m.

Ta organizacja ruchu potrwa do czerwca 2021 roku. 

 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !