Zmiana organizacji ruchu

[13.02.2023 r.] W dniu 15.02.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o
nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-
granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła
Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa
organizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne - aktualizacja nr
1" zatwierdzonego pismem O.BY.Z2.4081.378.2022. MS, klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr
378/2022.
Organizacja będzie wprowadzona w zakresie rysunku 1.2 na drodze DDlb w km 0+200-0+300 w ramach
prowadzenia robót brukarskich.
Wdrożenie organizacji w dniu 15.02.2023 roku planowane jest w godzinach 10:00 -16.00.
Funkcjonowanie organizacji planowane jest cyklicznie w dniach 16.02-28.02.2023 roku w godzinach
7:30-16:30.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !