Zmiana organizacji ruchu

[13.02.2023 r.] W dniu 15.02.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o
nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-
granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła
Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa
organizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne.
Organizacja będzie wprowadzona na km 26+635 JP, na potrzeby przestawienia tablicy E14,
w godzinach 8:00-16:00. aktualizacja nr 1" zatwierdzonego pismem O.BY.Z2.4081.378.2022.MS, klauzula
rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr 378/2022. Organizacja wprowadzona zostanie w zakresie rysunku
4.3 w km 27+030  i 28+030 JP na potrzeby montażu infrastruktury pod wagi preselekcyjne w godzinach 7:00-17:00.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !