Zmiana organizacji ruchu

[15.02.2023 r.] W dniu 16.02.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o
nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-
granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła
Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa
organizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne.

Organizacja wprowadzona zostanie w zakresie rysunku 4.3 w km 28+630 i 29+030 JP na potrzeby montażu
infrastruktury pod wagi preselekcyjne w godzinach 7:00-17:00.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !