Zmiana organizacji ruchu

[24.02.2023 r.] W dniach 27.02.2023 - 03.03.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu onazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzłaDworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowaorganizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne. Organizacja wprowadzona zostanie na
drodze DD12 SL w km 1+350 - 2+150, zgodnie z potrzebą wykonywania prac usterkowych.
Organizacja ta została odebrana protokolarnie w dniu 14.02.2023r.
Funkcjonowanie organizacji, planowane jest w godzinach 7.00-17.00

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !