Zmiana organizacji ruchu

[28.02.2023 r.] W dniu 01.03.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu onazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzłaDworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowaorganizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne - aktualizacja nr1" zatwierdzonego pismem O.BY.Z2.4081.378.2022.MS, klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr378/2022.

Organizacja wprowadzona zostanie wg poniższego planu:
1. Km 29+030 JL w zakresie rysunku 4.2 w godzinach 8:30-11:30
2. Km 28+630 JL w zakresie rysunku 4.2 w godzinach 11:30-13:00
3. Km 29+030 JL w zakresie rysunku 4.3 w godzinach 13:00-14:30
4. Km 28+630 JL w zakresie rysunku 4.3 w godzinach 14:30-16:00
5. Km 27+030 JL w zakresie rysunku 4.2 w godzinach 16:00-17:30
6. Km 27+030 JL w zakresie rysunku 4.3 w godzinach 17:30-20:00

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !