Zmiana organizacji ruchu

[23.11.2020 r.] W dniu 25 listopada br. od godz. 10 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w związku z realizacją zadania pn. „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko (bez węzła) – do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”.

Zgodnie z planowaną zmianą zamknięty zostanie fragment drogi powiatowej nr 1501C w miejscowości Trzeciewiec w kierunku miejscowości Dobrcz. Nowa organizacja ruchu potrwa do czerwca 2021 roku.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !