Zmiana organizacji ruchu

[27.02.2023 r.] W dniu 28.02.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o
nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-
granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła
Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa
organizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne - aktualizacja nr
1" zatwierdzonego pismem O.BY.Z2.4081. 378.2022.MS, klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr
378/2022.
Organizacja wprowadzona zostanie wg poniższego planu:
1. Km 26+130 JP w zakresie rysunku 4.3 w godzinach 8:30-11:00
2. Km 26+530 JP w zakresie rysunku 4.3 w godzinach 11:00-13:00
3. Km 26+130 JP w zakresie rysunku 4.5 w godzinach 13:00-14:30
4. Km 26+530 JP w zakresie rysunku 4.2 w godzinach 14:30-16:00
5. Km 28+030 JP w zakresie rysunku 4.3 w godzinach 16:00-17:40
6. Km 28+030 JP w zakresie rysunku 4.2 w godzinach 16:00-17:40

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !