Zmiana organizacji ruchu

[07.03.2023 r.] W dniu 09.03.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o
nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-
granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła
Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa
organizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne - aktualizacja nr
1" zatwierdzonego pismem O.BY.Z2.4081.378.2022.MS, klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr
378/2022.
Organizacja wprowadzona zostanie w zakresie rysunku 4.1 w następujących lokaliazacjach
1. km 28+108 JL w godzinach 9:00-10:00
2. km 24+985 JP w godzinach 10:00-11:00
3. km 26+981 JP w godzinach 11:00-12:00
4. Demontaż oznakowania w powyższych lokalizacjach w godzinach 12:00-14:00
W dniu 08.03.2023 w godzinach 9:00-12:00 prowadzony będzie montaż oznakowania dla powyższych
lokalizacji. Wykonawca oznakowania poinformuje o prowadzonych działaniach Punk Informacji Drogowej.
Czasowe organizacje ruchu zostaną wdrożone na potrzeby dokonania korekt w oznakowaniu pionowym
stałej organizacji ruchu na trasie głównej (zasłonięcie tablic nieczynnych MOPów Gruczno wschód i zachód)

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !