Zmiana organizacji ruchu

[10.03.2023 r.] W dniach 14-17.03.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o
nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-
granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła
Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa
organizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne - aktualizacja nr 1"
zatwierdzonego pismem O.BY.Z2.4081.378.2022.MS, klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr 378/2022.
Organizacja będzie wprowadzana w zakresie rysunku 1.2 na drodze DD8 SL w km 1+200 -1+450, zgodnie z
potrzebą wykonywania prac usterkowych.
Funkcjonowanie organizacji, planowane jest w godzinach 7.000- 17.00.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !