Zmiana organizacji ruchu

[15.03.2023 r.] W dniu 16.03.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o
nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-
granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła
Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa
organizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne - aktualizacja nr
1" zatwierdzonego pismem O.BY.Z2.4081.378.2022.MS, klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr
378/2022.
Organizacja wprowadzona zostanie na potrzeby montażu okablowania znaków pryzmowych w zakresie
rysunku 4.3 w poniższych lokalizacjach:
1. 29+030JL  9:30-10:30
2. 28+630JL  10:30-12:00
3. 27+030 JL 12:00-14:00
4. 26+530 JL 14:00-15:30
5.26+130 JL  15:30-16:45
6. 28+030JP  16:45-18.30