Zmiana organizacji ruchu

[23.03.2023r.] W dniu 24.03.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o
nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-
granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła
Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa
organizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowe/awaryjne - aktualizacja nr
1" zatwierdzonego pismem O.BY.Z2.4081.378.2022.MS, klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr
378/2022.
Organizacja wprowadzona zostanie na potrzeby montażu oznakowania czasowego w poniższych
lokalizacjach:
1. 26+280 JL 9:00-14:00 wg rysunku 4.1 w godzinach 10:00-11:30
2. 25+560 JP 14:00-18:00 wg rysunku 4.1 w godzinach 11:30-14:30