Zmiana organizacji ruchu

[01.12.2020 r.] Informujemy, że w związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 03.12.2020 o godz. 10:00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu.

Zakres prac dotyczy przebudowy wewnętrznej drogi gminnej w okolicy Aleksandrowa, przy nowo budowanym Wiadukcie Drogowym.

Etap 1 polega na budowie części docelowej jezdni. W celu wykonania robót drogowych wyznaczono zwężenie jezdni do szerokości 2,75 m na długości 100 na czas wykonania nawierzchni docelowej.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !