Zmiana organizacji ruchu - objazd

[12.12.2020 r.] W związku z budową obiektu mostowego WD2-3 w Niewieścinie, Wykonawca robót w dniu 14.12.2020 o godz. 10:00 planuje zamknięcie odcinka drogi gminnej DG 031123C i wprowadzenie objazdu drogą DK5 oraz DP 1274C.

 

Przewidywany czas funkcjonowania objazdu to koniec marca 2021 r.

 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !