Utrudnienia w ruchu 22.08.2018 r.

[22.08.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 23-24.08.2018 r., na czas malowania oznakowania poziomego, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu.

Od godziny 8:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5  w okolicy miejscowości:

- Zawada (DK5 km 18+500-18+900);

- Trzeciewiec (DK5 km 21+300-21+800);

- Borówno (DK5 km 28+000-28+500).

We wspomnianej lokalizacji kierowcy powinni liczyć się ograniczeniami prędkości oraz z możliwymi utrudnieniami w ruchu.