Zmiana organizacji ruchu

[14.12.2020 r.] W związku z budową ronda przy DW 245 w Grucznie dnia 16.12.2020 o godz. 9:00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !