Zmiana organizacji ruchu

[11.01.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S-5, w miejscowości Włóki, w dniu 25.01.2021 r. od godziny 10:00 wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. 

Zakres zmian dotyczy wprowadzenia ruchu pod wiadukt (WD-5) z uwagi na rozbiórkę istniejącego bypassu i prowadzenia robót w tym obszarze.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !