Zmiana organizacji ruchu - zamknięty wyjazd ze stacji Orlen

[23.02.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S-5, w miejscowości Gruczno, w dniu 25.02.2021 r. od godziny 10:00 wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. 

Zakres zmian dotyczy wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w celu wybudowania części docelowej jezdni trasy drogi ekspresowej S-5. Wprowadzenie organizacji ma związek z koniecznością zamknięcia istniejącego wyjazdu ze stacji paliw w miejscowości Gruczno. Dotychczasowy wjazd na stację zostanie dostowany również do pełnienia funkcji wyjazdu.

Planowane zmiany mają potrwać do czerwca 2021 roku.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !