Utrudnienia w ruchu 01.10.2018 r.

[01.10.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 02.10.2018 r. - 05.10.2018 r., na potrzeby wykonania robót bitumicznych w ramach objazdu obietku WD2-7 wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu.

Od godziny 9:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5 w miejscowości Borówno (DK5 km 27+834), które potrwają do  05.10.2018 r. do godziny 17:00.

We wspomnianych lokalizacjach kierowcy powinni liczyć się ograniczeniami prędkości oraz z możliwymi utrudnieniami w ruchu.