Zmiana organizacji ruchu - przełożenie ruchu

[04.03.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S-5, w miejscowości Gruczno, w dniu 08.03.2021 r. od godziny 14:00 wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. 
Zakres zmian dotyczy wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wprowadzającej ruch drogi krajowej nr 5 na docelową jedną jezdnię drogi ekspresowej S-5 (jezdnia lewa) km DK5 6+000 (km S-5 0+000) do km DK5 7+200 (km S-5 1+200).  Miejsce przełożenia ruchu z DK5 na S5 znajdować się będzie na odcinku 1, wykonywanym przez firmę Budimex i ruch tą jezdnią będzie kontynuowany poprzez odcinek 2, który rozpoczyna się w km DK5 6+000. Powrót na DK5 zlokalizowany został w km DK5 7+200. Ruch na jezdni DK5 odbywać się będzie dwukierunkowo po pasach ruchu o szerokości 3,5m.
Przewidywany czas funkcjonowania organizacji – koniec 2021 roku.
! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !


Uprzejmie informuję, iż w dniu 08.03.2021 roku o godz. 14 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w km DK5 6+000-7+200, miejscowość Gruczno. Wprowadzenie organizacji polegać będzie na przełożeniu ruchu z DK5 na nowo budowaną jezdnię lewą drogi S5. Miejsce przełożenia ruchu z DK5 na S5 znajdować się będzie na odcinku 1, wykonywanym przez firmę Budimex i ruch tą jezdnią będzie kontynuowany poprzez odcinek 2, który rozpoczyna się w km DK5 6+000. Powrót na DK5 zlokalizowany został w km DK5 7+200. Ruch na jezdni DK5 odbywać się będzie dwukierunkowo po pasach ruchu o szerokości 3,5m. Przewidywany czas funkcjonowania organizacji – koniec 2021 roku.