Utrudnienia w ruchu 10.10.2018 r.

[09.10.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 10.10.2018 r. 12.10.2018 r., na czas montażu stalowych barier ochronnych, w Grucznie (km 9+300-9+600) oraz w Luszkowie (km 13+700-14+100) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacji ruchu. 

Ponadto od dnia 15.10.2018 r. oraz 16.10.2018 r.,  na czas budowy obiektów inżynierskich: WD2-7 i WD2-3, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. Przewidywany czas trwania prac w tym rejonie to kilka najbliższych miesięcy.

W związku z powyższym od godziny 13:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5 na wysokości miejscowości Borówno (km 27+834) oraz Niewieścin (km 17+387).

We wspomnianych lokalizacjach kierowcy powinni liczyć się ograniczeniami prędkości, nowym oznakowaniem oraz z możliwymi utrudnieniami w ruchu.