Zmiana organizacji ruchu - DW 256

[08.03.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S-5, w miejscowości Włóki, w dniu 09.03.2021 r. od godziny 10:00 wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. 

Niniejsza organizacja polegać będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego wg poniższego projektu. Długość odcinka zmienionej organizacji wynosi ok. 100m, a minimalna szerokość pasa ruchu 2,75m.

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji – czerwiec 2021 roku.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególnąostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !