Zmiana organizacji ruchu na drodze wewnętrznej we Włókach

[23.03.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S-5, w miejscowości Włóki, w dniu 25.03.2021 r. od godziny 10:00 wprowadzona zostanie organizacja ruchu.

 

Zakres prac dotyczy zmiany organizacji ruchu na wlocie wewnętrznej drogi gminnej przy skrzyżowniu z drogą krajową nr 5. Zmiana związana jest z przecięciem poprzecznym drogi gminnej przez docelową jezdnię prawą trasy głównej.

Okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu upływa wraz z zakończeniem budowy.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególnąostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !