Zmiana organizacji ruchu - wyjazdy z budowy

[14.04.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S-5, w miejscowości Włóki, w dniu 20.04.2021 r. od godziny 10:00 wprowadzona zostanie organizacja ruchu.

Zakres prac dotyczy tymczasowej organizacji ruchu wykonanej na potrzeby funkcjonowania wyjazdów z budowy w km DW 256 0+071 (strona prawa) i km DW 256 0+077 (strona lewa). Wyjazdy z budowy są niezbędne Wykonawcy do prowadzenia robót przy budowie drogi dojazdowej.

Okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu upływa wraz z zakończeniem budowy.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !