Zmiana organizacji ruchu

[21.04.2021] W związku z budową drogi ekspresowej S-5 w dniu 28.04.2021 roku o godz. 13:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu od miejscowości Zbrachlin do miejscowości Niewieścin [km DK5 14+750-16+850].

Wprowadzenie organizacji polegać będzie na przełożeniu ruchu z DK5 na nowo budowaną jezdnię prawą drogi S5. W związku z tym drogi boczne, takie jak DG031137C oraz DP1274c, zostaną bezpośrednio skomunikowane z nowym przebiegiem drogi. Wykonawca utrzyma również istniejące przejścia dla pieszych w miejscowości Zbrachlin.  

Ruch na jezdni DK5 odbywać się będzie dwukierunkowo po pasach ruchu o szerokości 3,5m.

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji – czerwiec 2022 roku. 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !