Utrudnienia 29.11.2018 r. – 03.12.2018 r.

[28.11.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 29.11.2018 r. – 03.12.2018 r., na czas wykonania robót bitumicznych na bypassach przy obiektach WD2-4, WD2-5 oraz odtworzeniem nawierzchni PZ2-3a, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

W związku z powyższym od godziny 9:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5 w miejscowościach:

- Niewieścin (km 12+600),

- Zawada (km 19+404),

- Trzeciewiec (km 22+408).

We wspomnianych lokalizacjach kierowcy powinni liczyć się ograniczeniami prędkości, nowym oznakowaniem oraz z możliwymi utrudnieniami w ruchu.