Utrudnienia w ruchu 04.12.2018 r. – 07.12.2018 r.

[03.12.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 04.12.2018 r. – 07.12.2018 r.,  na potrzeby montażu barier ochronnych stalowych, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

W wyniku powyższego od godziny 10:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5 w miejscowościach:

- Gruczno (km 7+800-7+850 oraz 9+200-9+550),

- Luszkowo (km 13+00-13+150),

- Zawada (km 19+125-19+175).

Dodatkowo, tymczasowa organizacja ruchu, na potrzeby funkcjonowania wyjazdu z budowy, wprowadzona zostanie w dniu 07.12.2018 r. do odwołania, w miejscowości Włóki (km 23+300).

We wspomnianych lokalizacjach kierowcy powinni liczyć się ograniczeniami prędkości, nowym oznakowaniem oraz z możliwymi utrudnieniami w ruchu.