Zmiana organizacji ruchu

[29.04.2021 r.] W dniu 05.05.2021 roku o godz. 13:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w km DK5 17+900-19+700 (S5 km 11+830-13+630) od miejscowości Niewieścin do miejscowości Zawada.

Wprowadzenie organizacji polegać będzie na przełożeniu ruchu z DK5 na nowo budowaną jezdnię prawą drogi S5. Ruch na jezdni S5 odbywać się będzie dwukierunkowo po pasach ruchu o szerokości 3,5m. Istniejące przystanki autobusowe w km DK5 19+350 oraz 19+550 zostaną przeniesione o ok. 500m w kierunku Bydgoszczy.  

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji – czerwiec 2022 roku. 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !