Zmiana organizacji ruchu - zamknięcie drogi

[05.05.2021 r.] W dniu 10.05.2021 roku o godz. 22:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w km DK5 21+450 (S5 km 15+400) w miejscowości Trzeciewiec.

Wprowadzenie organizacji polegać będzie na czasowym, całkowitym zatrzymaniu ruchu na DK5 w związku z montażem przęseł obiektu mostowego KDP2-4a. W trakcie procesu montażu ruch zostanie zatrzymany kilkukrotnie z zaznaczeniem, że jednorazowe zatrzymanie nie będzie trwać dłużej niż 20 minut. Po upływie tego czasu ruch zostanie wznowiony, a kolejne zatrzymanie nastąpi pod warunkiem całkowitego rozładowania powstałej kolejki pojazdów.

Dla służb ratunkowych przewidziano sytuację natychmiastowego przerwania prowadzonych robót i przepuszczenia pojazdu uprzywilejowanego wolnym korytarzem DK5.

Ruchem kierować będą uprawnieni sygnaliści. Funkcjonowanie organizacji w tej formie planowane jest do godz. 6:00 dn. 11.05.2021.

 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !