Utrudnienia w ruchu 11.12.2018 r.

[10.12.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 11.12.2018 r., na potrzeby budowy obiektu inżynierskiego WD2-5, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

W wyniku powyższego od godziny 15:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5 w miejscowości Trzeciewiec (km 22+408).

We wspomnianej lokalizacji kierowcy powinni liczyć się ograniczeniami prędkości, nowym oznakowaniem oraz z możliwymi utrudnieniami w ruchu.

Dotychczas, w km 18+400 – 18+900 (Niewieścin) wprowadzona była czasowa organizacja ruchu, która z dniem 11.12.2018 r. zostaje odwołana i przywrócona zostanie stała organizacja ruchu.