Zmiana organizacji ruchu

[20.05.2021 r.] W dniu 26.05.2021 roku o godz. 14:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w km DK5 20+00 - 20+500 (S5 km 13+900 - 14+400) w miejscowości Trzeciewiec.

W ramach zmian w organizacji ruchu wprowadza się ruchu drogi krajowej nr 5 na docelową jedną jezdnię drogi ekspresowej S-5 (jezdnia prawa).

Okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu upływa wraz z zakończeniem budowy
drogi ekspresowej S-5 (odcinek 5) tj. do końca 2022 r.

Okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu trwać będzie do końca 2022 r.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !