Zmiana organizacji ruchu

[21.05.2021 r.] W dniu 26.05.2021 roku o godz. 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w miejscowości Aleksandrowo.

Zakres opracowania dotyczy zmiany organizacji ruchu na drodze dojazdowej przy funkcjonującym rondzie w miejscowości Aleksandrowo. Zmiana związana jest planowanym prowadzeniem prac przy przecięciu poprzecznym drogi dojazdowej przez docelową jezdnię drogi zbierająco - rozprowadzającej (zaznaczoną czerownymi kreskami na poniższym rysunku). Na drodze wprowadzone zostanie ogranicznie prędkości i zakaz wyprzedzania.

 

Okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu upływa wraz z zakończeniem budowy
drogi ekspresowej S-5 (odcinek 5) tj. do końca 2022 r.

Okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu upływa wraz z zakończeniem budowy drogi ekspresowej S-5 (odc.2)

 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !