Utrudnienia w ruchu

[11.08.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, Wykonawca prac na odc. 2 „Dworzysko – Aleksandrowo” w dniu 14.08.2020 od godz. 10:00 planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu.

Wprowadzenie objazdu  drogi krajowej nr 5 na odcinku DK5 km 27+750 do 28+350 umożliwi kontynuację budowy obiektu PZ2-7a (przejście dla zwierząt), stanowiącego Kamień Milowy nr 1. Ruch DK 5 wprowadzony zostanie na docelową jedną jezdnię przyszłej drogi ekspresowej S-5 (jezdnia lewa z przejazdem pod obiektami WD2-7 i PZ2-7a) km S-5 21+800 do km 22+300BORÓWNO. Ruch będzie się odbywał po warstwie wiążącej.

Przedmiotowa organizacja ruchu będzie funkcjonować do czasu wprowadzenia nowej Czasowej Organizacji Ruchu, wynikającej z postępu robót w tym obszarze budowy.

W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem.