Utrudnienia w ruchu

[06.12.2017] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 08.12.2017 r. na potrzeby wyjazdów z budowy wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. 

Od godziny 8:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5  w okolicy miejscowości:

Borówno (km 22+335;),

Trzeciewiec (km 12+680; 12+470),

Luszkowo (km 6+190; 5+340; 4+800)

Gruczno (km 3+800; 1+390).

Natomiast od godziny 13:00 zmiany wprowadzone zostaną na drogach powiatowych. Dotyczą one również wyjazdów z budowy przy drogach

DP1282C - Gruczno,

DP1266C – Zbrachlin.

We wskazanych lokalizacjach należy zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wprowadzonego oznakowania, w tym obowiązującego zwiększenia ograniczenia prędkości.