Zmiana organizacji ruchu - przebudowa wewnętrznej drogi gminnej

[25.05.2021 r.] W dniu 27.05.2021 roku o godz. 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa orgaznizacja ruchu w miejscowości Aleksandrowo.

Zakres opracowania dotyczy zmiany organizacji tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy części docelowej nawierzchni drogi dojazdowej S5 i wprowadzenia ruchu pojazdów na docelową nawierzchnię przy wewnętrznej drodze gminnej.

Okres wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu upływa wraz z zakończeniem budowy drogi ekspresowej S-5 (odcinek 2) tj. do końca 2022 r.

!W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !