Utrudnienia w ruchu

[18.02.2019 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 19.02.2019 r., na potrzeby budowy obiektu Inżynierskiego WD2-4, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu przy WD2-4 w Zawadzie (w km 19+408 DK5) o godzinie 10.00. W związku z czym przewidziane są utrudnienia związane ze zwężeniem pasów ruchu i ograniczeniem prędkości na czas malowania oznakowania poziomego i wstawiania oznakowania pionowego. Wprowadzana organizacja zakłada przełożenie ruchu z DK5 na bypass w celu umożliwienia montażu ustroju nośnego.