Utrudnienia w ruchu

[26.03.2019 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 28.03.2019 r., na potrzeby przeprowadzenia przez GDDKiA badań podłoża, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu na odcinku DK5 w km  8+460 - 8+650 (S5 2+460 – 2+650). W związku z czym przewidziane są utrudnienia związane ze zwężeniem pasów ruchu i ograniczeniem prędkości.

We wskazanej lokalizacji kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do ograniczeń prędkości i nowego oznakowania.