Zmiana organizacji ruchu - zamknięcie drogi

[26.05.2021 r.] W dniu 01.06.2021 roku o godz. 02:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w km S5 6+865 (DK5 12+865) w miejscowości Luszkowo.

Wprowadzenie organizacji polegać będzie na czasowym, całkowitym zatrzymaniu ruchu na DK5 w związku z montażem przęsła obiektu KDP2-1b. W trakcie procesu montażu ruch zostanie zarzymany kilkukrotnie z zaznaczeniem, że jednorazowe zatrzymanie nie będzie trwać dłużej niż 20 min. Po upływie tego czasu ruch zostanie wznowiony, a kolejne zatrzymanie nastąpi pod warunkiem całkowitego rozładowania powstałej kolejki pojazdów.

Dla służb ratunkowych przewidziano sytuację nastychmiastowego przerwania prowadzonych robót i przepuszczania pojazdu uprzywilejowanego wolnym korytarzem DK5.

Ruchem kierować będą uprawnieni specjaliści. Funkcjonowanie organizacji w tej formie planowane jest do godz. 06:00 dn. 01.06.2021 r.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !