Zmiana organizacji ruchu - zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 245

[26.05.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 01.06.2021 roku o godz. 14:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu relacji Gruczno-Parlin wskutek zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 245 w miejscowości Gruczno. Objazd do miejscowości Gruczno został poprowadzony wg załączonej grafiki.

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji – sierpień 2021 roku.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !