Utrudnienia w ruchu

[01.04.2019 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 05.04.2019 r., na potrzeby budowy obiektu Inżynierskiego PZ2-7a, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu przy PZ2-7a w Borównie (w km 28+243 DK5) o godzinie 16:00. W związku z czym przewidziane są utrudnienia związane z odgięciem toru jazdy w ciągu DK5.

Dodatkowo, w dniach 03.04-05.04.2019 r., wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu dotycząca demontażu barier betonowych w km DK 18+600 - 18+700 (Niewieścin) i DK5 27+790 - 27+850 (Borówno).

We wskazanych lokalizacjach kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do ograniczeń prędkości i nowego oznakowania.