Zmiana organizacji ruchu - połówkowe zamknięcie DW245

[28.05.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 07.06.2021 roku o godz. 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na połówkowym zamknięciu DW 245 w Grucznie.

Zakres prac dotyczy budowy drogi dojazdowej (DD2) w śladzie DW 245 i wprowadzenia ruchu na wybudowaną część drogi dojazdowej.

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji – koniec 2022 roku.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !