Zmiana organizacji ruchu - przebudowa drogi krajowej nr. 56

[09.06.2021] W zwiazku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 14.06.2021 o godz. 10:00  zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wdrożeniu I-go etapu organizacji ruchu na potrzeby przebudowy drogi krajowej nr 56.

Dla użytkowników drogi nie przewiduje sie istotnych zmian, ponieważ roboty będą prowadzone za istniejącą barierą drogową, jednakże apelujemy o zachowanie wzmożonej ostrożności na zaznaczonym fragmencie drogi.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !