Utrudnienia w ruchu

[13.05.2019 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 15.05.2019 r., na potrzeby demontażu barier betonowych (U14b) oraz separatorów ruchu (U-25C) w ciągu DK5 wzdłuż bypassu przy WD2-7, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

Wykonawca planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu przy WD2-7 w Borównie (w km 27+834 DK5) o godzinie 9:00.

We wskazanej lokalizacji kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do ograniczeń prędkości i nowego oznakowania.