Zmiana organizacji ruch - Węzeł Koronowo - przebudowa DW256

[17.06.2021] W zwiazku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 24.06.2021 o godz. 12:00 w miejscowości Włóki zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wdrożeniu II-go etapu organizacji ruchu na potrzeby przebudowy drogi Węzeł Koronowo - DW256.

W celu wykonania robót drogowych wyznaczono zwężenie jezdni z ruchem wahadłowym kierowanym przy użyciu sygnalizacji świetlnej na długości ok 100m. 

Przewidywany termin funkcjonowania organizacji - sierpień 2021

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !