Zmiana organizacji ruch - Węzeł Bydgoszcz Północ - przebudowa DW244

[17.06.2021] W zwiazku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 24.06.2021 o godz. 10:00 w miejscowości Aleksandrowo zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wdrożeniu II-go etapu organizacji ruchu na potrzeby przebudowy drogi Węzeł Bydgoszcz Północ - DW244.

W celu wykonania robót drogowych wyznaczono zwężenie jezdni z ruchem wahadłowym kierowanym przy użyciu sygnalizacji świetlnej.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !