Zmiana organizacji ruchu - od Luszkowo do Zbrachlin

[05.07.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 12.07.2021 roku o godz. 9:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w km S5 7+700 - 8+700 (DK5 km 13+700 - 14+700 ) od miejscowości Luszkowo do miejscowości Zbrachlin.

Wprowadzenie organizacji polegać będzie na połączeniu dwóch już funkcjonujących organizacji prowadzonych po nowo budowanej jezdni prawej drogi S5. Dzieki wprowadzeniu uciąglenia ruch po nowej nawierzchni będzie odbywać się od miejscowości Gruczno (S5 km 4+200) do miejscowości Niewieścin (S5 km 10+830)

Ruch na jezdni DK5 odbywać się będzie dwukierunkowo po pasach ruchu o szerokości 3,5m

Przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane obecnie przy skrzyżowaniu drogi DK5 z drogami DW248 oraz DP1266C zostaną przeniesione w rejon skrzyżowania S5 z DG 031137C

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji – czerwiec 2022 roku.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !