Zmiana organizacji ruchu - Zbrachlin

[08.07.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 14.07.2021 roku o godz. 9:00 w miejscowości Zbrachlin na drodze DG031137C zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

W ramach organizacji zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Ruch w ciągu dnia wstrzymywany będzie chwilowo przez uprawnionych sygnalistów z nadaniem priorytetu pojazdom zjeżdzającym z drogi krajowej nr 5 z uwagi na nieblokowanie skrzyżowania. 

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji – około tygodnia.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !