Utrudnienia w ruchu

[10.01.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 31.01.2018 r. na potrzeby budowy obiektu mostowego PZ2-3a w okolicy miejscowości Trzeciewiec (DK5 km 18+660) wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu (do odwołania). Od godziny 8:00 można spodziewać się utrudnień przy istniejącej DK5.

We wskazanej lokalizacji należy zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wprowadzonego oznakowania.