Utrudnienia w ruchu

[07.01.2019 r.] Wykonawca poinformował o rozpoczęciu prac nabijania barier ochronnych w trybie pilnym, w celu zabezpieczenia głębokich wykopów w ciągu DK5 powstałych w wyniku prac na potrzeby budowy drogi S5. Roboty nabijania  barier i utrudnienia w ruchu przewidziane są w km DK5 9+100 - 9+500 (Gruczno) str. P oraz km DK5 13+000-13+100 (Luszkowo) str. P w dn. 07-08.01.2019 r. W związku z prowadzeniem w/w prac przewiduje się utrudnienia w ruchu w postaci zwężenia jezdni, ograniczenia prędkości oraz w dn. 08.01.2019 r., przewidziano wprowadzenie ruchu wahadłowego w celu prowadzenia prac w km 9+100-9+500 DK5.