Zmiana organizacji ruchu - Zbrachlin

[14.07.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 20.07.2021 roku o godz. 9:00 w miejscowości Zbrachlin (S5 km 8+700 - 10+800; DK5 km 14+700 - 16+800) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Wprowadzenie organizacji polegać będzie na przesunięciu równoległym wlotu drogi powiatowej DP 1274C do drogi S5 (o około 40m względem drogi S5)   

Przewidywany czas funkcjonowania organizacji – czerwiec 2022.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !