Czasowe zamknięcie ruchu na DK5 - Niewieścin

[01.09.2021] W zwiazku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniach 03.09.2021 i 04.09.2021 o godz. 22:00 w miejscowości Niewieścin (DK5 17+400) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na czasowym zamknięciu ruchu na DK5 w związku z montażem przęseł obiektu mostowego WD2-3.

Zatrzymania ruchu polegać będą na kilkukrotnym zatrzymaniu ruchu w trakcie trwania procesu montażu z zaznaczeniem, że jednorazowe zatrzymanie nie będzie trwać dłużej niż 20 minut. Po upływie tego czasu ruch zostanie wznowiony, a kolejne zatrzymanie nastąpi pod warunkiem całkowitego rozładowania powstałej kolejki pojazdów.

Dla służb ratunkowych przewidziano sytuację natychmiastowego przerwania prowadzonych robót i przepuszczenia pojazdu uprzywilejowanego wolnym korytarzem DK5.

Przewiduje się powstanie kolejki pojazdów do maksymalnie 500m długości od miejsca prowadzenia robót. Ruchem kierować będą uprawnieni sygnaliści.

Funkcjonowanie organizacji w tej formie planowane jest do godz. 6:00 odpowiednio dn. 04.09.2021 oraz 05.09.2021 roku.

 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !