Zmiana organizacji ruchu - Zawada

[06.09.2021] W zwiazku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 08.09.2021 o godz. 13:00 w miejscowości Zawada (DK5 17+700) zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Wdrożenie organizacji będzie polegać na poprowadzeniu ruchu z prawej jezdni S5 w km 13+700 (miejscowość Zawada) na drogę dojazdową DD12 i powrotne wprowadzenie ruchu na jezdnię prawą drogi S5 w km 14+750. Ruch na jezdni drogi dojazdowej DD12 o szerokości 6m odbywać się będzie dwukierunkowo pasami o szerokości 3m. W ramach wprowadzanej organizacji zostanie zachowany dojazd do posesji.

Termin funkcjonowania organizacji kwiecień 2022

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !