Zmiana organizacji ruchu - DD3 Gruczno

[15.10.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu  18.09.2021 w miejscowości Gruczno prowadzone będą prace mające na celu naprawę poboczy na drodze DD3 w km 0+400-2+000 (obecnie funkcjonujący objazd).

Utrudnienia będą trwać w godzinach między 08:00 - 17:00

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !