Zmiana organizacji ruchu - Węzeł Gruczno - budowa ronda w obszarze skrzyżowania DW245 i DP1282C

[28.10.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu  03.11.2021 w miejscowości Gruczno o godz. 10:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Zakres zmian dotyczy tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia części drogi wojewódzkiej nr 245 i drogi powiatowej nr 1282C, w związku z koniecznością prowadzenia robót w obszarze zamykanego odcinka drogi.

Wdrożenie organizacji będzie polegać na całkowitym wyłączeniu z użytkowania odcinka drogi DP1282C między miejscowościami Gruczno i Parlin. Dla wspomnianego odcinka przewidziano trasę objazdu wg załączonego schematu. 

 

Planowany termin zakończenia organizacji: 06.2022 r.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !

 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko (bez węzła) – do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie Kujawsko-Pomorskim, powiat świecki, gmina Świecie, gmina Pruszcz, gmina Bukowiec.
Zakres niniejszego opracowania dotyczy tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia części drogi wojewódzkiej nr 245 i drogi powiatowej nr 1282C, w związku z koniecznością prowadzenia robót w obszarze zamykanego odcinka drogi.
Projekt zakłada funkcjonowanie objazdu drogi krajowej, jezdnią lewą trasy głównej wg. opracowania pn. „Węzeł Gruczno – objazd drogi krajowej nr 5”. Przedmiotowa organizacja ruchu zakłada funkcjonowanie awaryjnego połączenia drogi dojazdowej nr 4 z drogą powiatową nr 1282C udostępnionego dla służb ratunkowych.
 Zakres objazdu przedstawia plan orientacyjny – arkusz PO.